Za co odpowiada dział utrzymania ruchu?

Za co odpowiada dział utrzymania ruchu?

Utrzymanie ruchu – co warto wiedzieć?

W zakładzie przemysłowym bardzo dużo zależy właśnie od działu utrzymania ruchu (ang. "Maintenance" – utrzymanie, pielęgnacja, konserwacja). To doświadczenie, wiedza i szybkość w działaniu jego pracowników może zapobiec nagłej awarii czy nawet przestojowi w pracy linii produkcyjnej. Nie wszędzie da się o tym usłyszeć, jednak faktem jest, że w zależności od charakteru produkcji oraz wielkości zakładu koszty związane z przestojem mogą sięgać nawet kilkunastu tys. złotych.

 

Utrzymanie ruchu dotyczy szerokiego zakresu działań podejmowanych w firmach produkcyjnych, których podstawowym celem jest zapewnienie ciągłości procesów produkcyjnych odbywających się z użyciem maszyn i urządzeń oraz bezpiecznego ich użytkowania. Działania Służb Utrzymania Ruchu polegają nie tylko na usuwaniu bieżących awarii, ale również skupione są na wykonywaniu planowanych remontów infrastruktury i parku maszynowego.

Utrzymanie ruchu – jakie zadania wykonuje?

Do zadań działu należy, między innymi, prowadzenie spisu całkowitego asortymentu zakładu, ale też zlecanie konserwacji, przeglądów i remontów maszyn oraz urządzeń. Do takiego pracownika należy obowiązek natychmiastowego usuwania awarii i dbania o odpowiednie działanie maszyn. Istotne jest także dbanie o optymalny stan zapasów i zarządzanie częściami zamiennymi. Dział ten musi cały czas analizować całe przedsiębiorstwo, ponieważ w dużej mierze od niego zależy efektywność produkcji.

 

Ważne jest także zarządzanie zużyciem mediów i realizacja strategii utrzymania ruchu narzucona przez pracodawcę. Jak można się domyślić, utrzymanie ruchu jest w przedsiębiorstwie bardzo ważne, ponieważ bezpośrednio przekłada się na większe przychody i mniejsze wydatki firmy. Szef działu utrzymania ruchu musi posiadać wysoce rozwinięte umiejętności analityczne i potrafić planować działania, których efekt będzie widoczny nieraz w dalekiej przyszłości.

Jak utrzymanie ruchu optymalizuje działania firmy?

Przede wszystkim, mamy do czynienia z ograniczaniem kadry pracowniczej na rzecz automatyzacji i robotyzacji produkcji. Jest to rozwiązanie, pozwalające nie tylko zmniejszyć koszty działania firmy, ale jednocześnie zwiększyć jej wydajność i efektywność. Spotykane dzisiaj urządzenia mogą pracować w ruchu ciągłym. Co więcej, szybsza jest również produkcja. Sprawia to, że bardzo ważne jest tu wykorzystanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych.

Podejmując działania dotyczące automatyki i pneumatyki, utrzymanie ruchu pracuje w dużej mierze nad:

 • Zapewnieniem prawidłowego działania sprężarkowni (np. planowanie wymiany filtrów, oleju i separatorów, pasków klinowych, planowanie serwisów sprężarek zgodnie z wymaganiami producentów);
 • Bieżącej konserwacji instalacji pneumatycznych oraz usuwaniu nieszczelności;
 • Usuwaniu awarii elementów pneumatyki lub planowe ich serwisowanie (zaworów rozdzielających, siłowników pneumatycznych);
 • Konserwacji i naprawy komponentów automatyki przemysłowej (np. zaworów procesowych, czujników, przetworników itd.).

To nie wszystko!

Warto wiedzieć, że do zajęć techników utrzymania ruchu należy nie tylko naprawa maszyn i urządzeń technicznych. Składają się na nie także:

 

 • Planowanie i realizacja remontów i przeglądów maszyn i urządzeń;
 • Zarządzanie zakupami części zamiennych i urządzeń o największym ryzyku awarii i mających strategiczne znaczenie dla procesów;
 • Planowanie szkoleń dla pracowników w celu podnoszenia ich kwalifikacji;
 • Rejestrowanie środków trwałych w firmie;
 • Zapewnienie ciągłości i wydajności procesów produkcyjnych;
 • Inwestycje np. zakup nowych sprężarek o większej wydajności czy zbiorników ciśnieniowych, rozbudowa instalacji pneumatycznych.
 • Optymalizacja kosztów (stanów magazynowych) części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych, a także zmniejszenie zużycia energii;
 • Znajomość rynku dostawców komponentów i zespołów oraz ich możliwości w zakresie zakresu oferty oraz terminów dostaw;
 • Znajomość kompetencji dostawców w zakresie rozwiązywania problemów;

Wszystkie te zadania zależnie od specyficznego zapotrzebowania, mogą być wspierane odpowiednim dedykowanym oprogramowaniem lub dostosowane do już istniejących informatycznych programów zarządzania przedsiębiorstwem (także w zakresie zakupów np. platformy zakupowe B2B, wdrożone systemy MRP itp.).

Jak pomagamy działom utrzymania ruchu?

Na platformie zakupowej Optiba.com znajdziesz wszystko, co potrzebne do działu utrzymania ruchu. Wiele produktów MRO (środków do prawidłowego działania produkcji, jednak niewidocznych w ostatecznych produktach), liczne komponenty maszyn i urządzeń pełniących funkcje zasilające, zabezpieczające, sterujące, pomiarowe czy wspomagające.

Wszystko, czego dusza automatyka zapragnie, znajdziesz właśnie u nas!

Zapraszamy!

Obsługa wyszukiwania obsłużona przez ElasticSuite