Polityka prywatności platformy Optiba.com

Polityka Prywatności platformy Optiba

 

Na początek zacznijmy od kilku definicji:

ADO – Administrator Danych Osobowych, czyli Aserto Sp. z o.o.

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

optiba.com – platforma internetowa należąca do Aserto Sp. z o.o., w ramach której świadczymy swoje usługi. Platforma internetowa umieszczona jest pod następującym adresem: https://optiba.com

cookies - dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze platformy optiba.com

Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna, która korzysta z usług oferowanych przez Aserto Sp. z o.o.

 

Administrator Danych Osobowych

Administratorem Danych Osobowych jest Aserto Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Jana Wiktora 7, 36-100 Kolbuszowa.

Dbamy o Twoje dane:

Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo Twoich danych osobowych. Serwisy używają szyfrowanej transmisji danych (SSL) podczas rejestracji i logowania, co zapewnia ochronę identyfikujących Cię danych oraz znacząco utrudnia przechwycenie dostępu do Twojego Konta przez nieupoważnione systemy lub osoby.

 

Czym są dane osobowe:

Dane osobowe to, zgodnie z RODO, wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku odwiedzania z naszej strony takimi danymi są np. imię i nazwisko, adres e-mail, adres IP, nr telefonu. Dane osobowe mogą być zapisywane w plikach cookies lub podobnych technologiach (np. local storage) instalowanych przez nas lub naszych Partnerów na naszej stronie i urządzeniach, których używasz podczas korzystania z naszych usług.

 

Podstawa i cel przetwarzania:

Przetwarzanie danych osobowych obliguje do wykazania podstawy prawnej. RODO przewiduje kilka typów takich podstaw prawnych dla przetwarzania danych, a w przypadkach korzystania z naszych usług wystąpią, co do zasady trzy z nich:

 1. Konieczność przetwarzania do zawarcia lub wykonania umowy, której jesteś stroną. Umowa to, w naszym przypadku, regulamin danej usługi. Jeśli więc zawieramy z Tobą umowę o realizację poszczególnej usługi (np. usługi zapewniającej Ci możliwość zapoznania się z aserto.pl w oparciu o treść regulaminu tej strony), to możemy przetwarzać Twoje dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.
 2. Konieczność przetwarzania w celach wynikających z prawnie uargumentowanych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią. Ta podstawa przetwarzania danych dotyczy sytuacji, gdy ich przetwarzanie jest uzasadnione z uwagi na nasze usprawiedliwione potrzeby, co obejmuje między innymi obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa usługi, dokonania pomiarów statystycznych, udoskonalania naszych usług i dostosowywania ich do potrzeb i komfortu użytkowników (np. personalizowanie treści w usługach) jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług.
 3. Twoja dobrowolna zgoda. Jest niezbędna zwłaszcza w sytuacji, gdy usługi marketingowe dostarczają Ci podmioty trzecie (czyli Partnerzy, o których mowa poniżej) oraz gdy to my świadczymy takie usługi dla podmiotów trzecich. Aby móc pokazać interesujące Cię reklamy (np. produktu, którego możesz potrzebować) reklamodawcy i ich przedstawiciele muszą mieć sposobność przetwarzania Twoich danych. Udzielenie takiej zgody jest nieprzymuszone, i jeśli nie chcesz, nie musisz jej udzielać. Dzięki naszemu rozwiązaniu masz także możliwość zawężenia zakresu lub zmiany zgody w każdym momencie. Twoje pozostałe uprawnienia wynikające z udzielenia zgody są przedstawione poniżej.

Twoje dane, w ramach naszych usług, będą przetwarzane jedynie w przypadku posiadania przez nas lub inny podmiot przetwarzający dane jednej z dopuszczonych przez RODO podstaw prawnych i wyłącznie w celu dostosowanym do danej podstawy, zgodnie z opisem powyżej. Twoje dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania – czyli w momencie udzielenia zgody do chwili jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań z Twojej strony ograniczających tę zgodę, w przypadku potrzeby danych do wykonania umowy – przez czas jej wykonywania, a w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uargumentowany interes administratora – do czasu istnienia tego uzasadnionego interesu.

Administrator może przetwarzać dane osobowe w następujących celach, na podstawach, oraz w okresach wskazanych w poniższej tabeli:

 

Cel przetwarzania danych

Podstawa prawna przetwarzania danych

Okres przechowywania danych

Wykonanie Umowy lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem w/w umów

Artykuł 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia RODO (wykonanie umowy) – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy

Dane są przechowywane przez okres niezbędny do wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia w inny sposób zawartej umowy.

Marketing bezpośredni

Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora – polegających na dbaniu o interesy i dobry wizerunek Administratora

Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń Administratora w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy lata). Administrator nie może przetwarzać danych w celu marketingu bezpośredniego w przypadku wyrażenia skutecznego sprzeciwu w tym zakresie przez osobę, której dane dotyczą.

Marketing

Artykuł 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO (zgoda) – osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych przez Administratora

Dane przechowywane są do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą na dalsze przetwarzanie jej danych w tym celu.

Wyrażenie przez Klienta opinii

Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora – polegających na dbaniu o interesy i dobry wizerunek Administratora

Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń Administratora w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy lata).

Prowadzenie ksiąg podatkowych

Artykuł 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia RODO w zw. z art. 86 § 1 Ordynacji podatkowej tj. z dnia 17 stycznia 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 201)– przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze

Dane są przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa nakazującymi Administratorowi przechowywanie ksiąg podatkowych (do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawy podatkowe stanowią inaczej).

Ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń jakie może podnosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec Administratora

Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora – polegających na ustaleniu, dochodzeniu lub obronie roszczeń jakie może podnosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec Administratora

Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń jakie mogą być podnoszone wobec Administratora (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń wobec Administratora wynosi sześć lat).

Korzystanie z usług Administratora i zapewnienie im prawidłowego działania

Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora – polegających na dostarczaniu usług

Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń Administratora w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy lata).

Prowadzenie statystyk i analiza ruchu strony www

Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora – polegających na prowadzeniu statystyk i analizie ruchu strony www

Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń Administratora w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy lata).

 

Przekazywanie danych:

Twoje dane będą przetwarzać Aserto Sp. z o.o. oraz Partnerzy Aserto Sp. z o.o., jeśli wyrazisz im zgodę, ale mogą być one również powierzone do przetwarzania innym podmiotom. W każdym takim przypadku przekazanie danych nie daje podstaw prawnych odbiorcy do dowolnego korzystania z nich, a wyłącznie do korzystania w celach wyraźnie wskazanych przez Aserto Sp. z o.o. lub jego Partnera. Przekazywanie danych ma miejsce najczęściej w momencie współpracy z podwykonawcą (np. agencją marketingową) lub usługodawcą (np. dostawcą usług przechowywania danych). W każdym przypadku przekazanie danych nie zwalnia przekazującego z odpowiedzialności za ich przetwarzanie. Dane mogą być też skierowane do organów publicznych, o ile upoważniają ich do tego obowiązujące przepisy i przedstawią odpowiedni postulat, jednakże nigdy w innym przypadku.

 

Jak się możesz z nami skontaktować:


Z związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych przysługuje Ci szereg uprawnień. Każde z uprawnień możesz zrealizować kontaktując się z nami mailowo na adres: rodo@aserto.pl

Jakie dane przetwarzamy i dlaczego:

W związku z usługami jakie świadczymy za pomocą aserto.pl przetwarzamy Twoje dane w różnych celach. Możemy je przetwarzać także wtedy kiedy wchodzisz na naszą stronę. Poniżej wypisaliśmy wszystkie przypadki, kiedy przetwarzamy Twoje dane. Wskazaliśmy też zakres tych danych oraz podstawę prawną zgodną z przepisami RODO.

Twoje dane takie jak: imię i nazwisko, e-mail, nr telefonu przetwarzamy w celach:

 • rekrutacyjnych;
 • marketingu własnych produktów i usług;
 • przesyłania informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej.

We wszystkich z wymienionych wyżej przypadków możemy przetwarzać Twoje dane ponieważ wyraziłeś na to zgodę.

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 

Zbierane dane

Dane lub informacje osobowe oznaczają wszelkie informacje dotyczące danej osoby, za pomocą których możliwe jest jej zidentyfikowanie. Nie oznacza to danych niezawierających danych dotyczących tożsamości (danych anonimowych). Możemy zbierać, wykorzystywać, przechowywać i przekazywać różne rodzaje danych osobowych użytkowników, które kategoryzujemy w następujący sposób:

 1. Dane tożsamościowe— obejmują imię i nazwisko, nazwisko panieńskie, nazwę użytkownika lub podobny identyfikator, stan cywilny, tytuł, datę urodzenia i płeć.
 2. Dane kontaktowe— obejmują adres zamieszkania, adres dostawy, adres e-mail oraz numery telefonów.
 3. Dane finansowe— obejmują dane konta bankowego lub karty płatniczej.
 4. Dane transakcyjne—obejmują dane płatności dokonywanych pomiędzy nami a użytkownikiem lub informacje o zakupionych od nas produktach lub usługach.
 5. Dane techniczne— obejmują adres IP użytkownika, dane logowania, rodzaj i wersję przeglądarki internetowej, ustawienia dotyczące strefy czasowej i lokalizacji, rodzaje i wersje wtyczek do przeglądarki internetowej, system i platformę operacyjną lub informacje dotyczące innych technologii i urządzeń używanych przez użytkownika, aby uzyskać dostęp do witryny.
 6. Dane profilowe — obejmują nazwę użytkownika i hasło, zakupy lub zamówienia składane przez użytkownika, jego zainteresowania, preferencje lub odpowiedzi na ankiety.
 7. Dane użytkowania— obejmują informacje o sposobie korzystania z witryny, produktów lub usług przez użytkownika.
 8. Dane marketingowe i komunikacyjne — obejmują preferencje użytkownika dotyczące otrzymywania od nas lub stron trzecich informacji handlowych lub dotyczące komunikacji.

Możemy również w dowolnym celu zbierać, wykorzystywać i udostępniać Dane zagregowane, np. dane statystyczne lub demograficzne. Dane zagregowane mogą wywodzić się z danych osobowych użytkowników, ale nie są z punktu widzenia obowiązującego prawa same uważane za dane osobowe, jako że nie ujawniają one w żaden sposób ich tożsamości. Możemy np. agregować dane dotyczące użytkowania, aby obliczyć procent użytkowników korzystających z konkretnej funkcji w witrynie internetowej. Jeśli jednak połączymy Dane zagregowane z danymi osobowymi w sposób umożliwiający bezpośrednią lub pośrednią identyfikację użytkownika, dane takie będziemy traktować jako dane osobowe, które będą wykorzystywane zgodnie z niniejszymi informacjami o ochronie prywatności. Nie zbieramy żadnych Specjalnych kategorii danych osobowych użytkowników (np. danych o ich rasie lub etnicznym pochodzeniu, religii lub wierze, życiu lub orientacji seksualnej, opiniach politycznych, członkostwie w związkach zawodowych lub informacji o ich zdrowiu i danych genetycznych i biometrycznych). Nie zbieramy również żadnych informacji o popełnionych przestępstwach lub wykroczeniach. Jeśli użytkownik nie poda żadnych danych osobowych. Jeśli zebrania danych osobowych użytkownika wymagają od nas przepisy obowiązującego prawa lub zapisy umów podpisanych z użytkownikiem, a użytkownik nie poda nam wymaganych danych osobowych, możliwe, że nie będziemy mogli wywiązać się z umowy podpisanej lub mającej być podpisaną (np. aby dostarczyć użytkownikowi produkty lub usługi). W takich przypadkach możliwe, że będziemy musieli anulować dany produkt lub usługę, ale użytkownik zostanie o tym odpowiednio poinformowany.

 

W jaki sposób zbieramy dane osobowe użytkowników:

Do zbierania danych osobowych używamy różnych metod, m.in.:

    1.Bezpośrednia interakcja

Użytkownik może dostarczyć nam swoje dane tożsamościowe, kontaktowe oraz finansowe, wypełniając odpowiednie formularze lub w ramach korespondencji pocztowej, telefonicznej, e-mailowej lub innej. Oznacza to dane osobowe podawane nam podczas:

•zamawiania naszych produktów lub usług,

•tworzenia konta w naszej witrynie,

•zapisywania się do naszych usług lub publikacji,

•zgłaszania chęci otrzymywania informacji handlowych,

•udziału w konkursie, promocji lub ankiecie, lub

•wystawiania opinii na nasz temat.

 1. Automatyczne technologie lub interakcje

Możemy zbierać dane techniczne dotyczące sprzętu, działań w przeglądarce lub schematów przeglądania użytkowników, kiedy wchodzą oni w interakcję z naszą witryną internetową. Tego typu dane osobowe zbieramy za pośrednictwem plików cookie, rejestrów serwerowych lub innych, podobnych technologii.

 1. Strony trzecie i publiczne źródła danych.

Możemy zbierać i otrzymywać dane osobowe użytkowników od różnych strony trzecich dysponujących pozwoleniem użytkowników na przekazywanie nam ich danych oraz z publicznie dostępnych źródeł.

 

Profilowanie:

Profilowanie oznacza przetwarzanie danych osobowych polegające na wykorzystaniu Twoich danych osobowych, takich jak adres IP, do oceny niektórych Twoich cech. Jednak chcemy Cię zapewnić, iż nie podejmujemy w sposób zautomatyzowany decyzji względem Ciebie, a profilowanie realizujemy jedynie w celu dopasowania oferty marketingowej Aserto Sp. z o.o. oraz w celu tworzenia profili osobowościowych Klienta.

 

Komu udostępniamy Twoje dane i gdzie je przekazujemy:

Twoje dane możemy udostępniać tylko wtedy kiedy wyrazisz na to zgodę lub podmiotom uprawnionym, o ile zaistnieje taka konieczność. Ponadto dostęp do Twoich danych będą mieć nasi pracownicy, dla których jest to niezbędne do wykonywania codziennych obowiązków oraz podwykonawcy czyli podmioty, z których korzystamy przy przetwarzaniu Twoich danych: firmy IT, firmy księgowe, agencje marketingowe oraz innym niezależnym odbiorcom: partnerom handlowym.

Twoje dane mogą być również udostępniane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa np. organom ścigania, Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych itp. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa możemy także udostępniać Twoje dane instytucjom zajmującym się windykacją należności i obrotem wierzytelnościami.

Nasi dostawcy mają siedziby głównie w Polsce, ale również na terenie Unii Europejskiej oraz na całym świecie. W związku z przekazaniem Twoich danych zadbaliśmy, aby nasi dostawcy dawali gwarancje wysokiego stopnia ochrony danych osobowych. Gwarancje te wynikają w szczególności ze zobowiązania do stosowania standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję (UE) lub uczestnictwa w programie „Tarcza Prywatności" ustanowionym na mocy decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA.

 

Jak długo przetwarzamy Twoje dane:

Twoje dane takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, które przetwarzamy dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów będziemy przechowywać do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania. W tym celu powinieneś cofnąć swoją zgodę. W innym przypadku my możemy zadecydować o zakończeniu przetwarzania tych danych, jeśli ustalimy, że otrzymane od Ciebie zgody zdezaktualizowały się. Dane pozyskane przy procesie rekrutacji przechowywane są wyłącznie przez okres trwania danej rekrutacji.

W zależności od celu, w którym przetwarzamy Twoje dane osobowe, mogą być one przez nas przetwarzane przez następujące okresy:

 1. wykonanie umów – przez okres wykonania umowy, którą z nami zawarłeś lub którą zawarł z nami Twój pracodawca lub podmiot z którym współpracujesz, a także przez okres przedawnienia roszczeń z umowy,
 2. rekrutacja – do momentu zakończenia rekrutacji na stanowisko, na które aplikujesz, a w przypadku gdy wyraziłeś odrębną zgodę na przetwarzanie danych do celów przyszłych rekrutacji, będziemy przechowywać Twoje dane przez okres 2 lat od momentu ich zebrania,
 3. udzielenie odpowiedzi – przez okres utrzymywania naszych bieżących relacji (np. odpowiedzi na pytania, przedstawiania ofert, wymiany korespondencji), a po ustaniu relacji przez okres roku.
 4. prowadzenie statystyk – do momentu zgłoszenia sprzeciwu, nie dłużej jednak niż przez okres 50 miesięcy od czasu ostatniej Twojej aktywności na stronie internetowej
 5. cele archiwalne – przez okres niezbędny do realizacji tego celu,
 6. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – przez okres niezbędny do realizacji tego celu,
 7. świadczenie usługi newslettera – do momentu zrezygnowania z subskrypcji newslettera.

 

Jakie prawa Ci przysługują:

Chcemy żebyś wiedział, iż przysługuje Ci prawo:

 • dostępu do danych oraz otrzymanie ich kopii. Masz prawo uzyskać od nas potwierdzenie, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, masz prawo:
  1. uzyskać dostęp do swoich danych osobowych,
  2. uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania Twoich danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Ci na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską,
  3. uzyskać kopię swoich danych osobowych.
 • do sprostowania (poprawiania) danych. Masz prawo do sprostowania i uzupełnienia podanych przez siebie danych osobowych. W odniesieniu do pozostałych danych osobowych masz prawo żądać od nas sprostowania tych danych (jeżeli są nieprawidłowe) oraz ich uzupełnienia (jeżeli są niekompletne);
 • do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) – jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstawy do tego, abyśmy przetwarzali Twoje dane możesz żądać, abyśmy je usunęli. Masz prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli:
  1. wycofałeś określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o Twoją zgodę;
  2. Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;
  3. wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystywania Twoich danych w celach marketingowych;
  4. wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystywania Twoich danych w celu prowadzenia statystyki korzystania z aserto.pl i badania satysfakcji, a sprzeciw został uznany za zasadny;
  5. Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.

Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, możemy zachować pewne dane osobowe w zakresie niezbędnym do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu oraz historię aplikacji, które to dane zachowujemy dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z naszych usług.

 • ograniczenia przetwarzania danych – możesz żądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Twój temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie, lub nie chcesz, żebyśmy je usunęli bo są Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub na czas wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych. Masz prawo do żądania ograniczenia wykorzystania Twoich danych osobowych w następujących przypadkach:
  1. gdy kwestionujesz prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas ograniczymy ich wykorzystanie na czas potrzebny nam do sprawdzenia prawidłowości Twoich danych, nie dłużej jednak niż na 5 dni roboczych;
  2. gdy przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych zażądasz ograniczenia ich wykorzystania;
  3. gdy Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których je zebraliśmy lub wykorzystywaliśmy, ale są Ci one potrzebne w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  4. gdy wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystania Twoich danych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze względu na Twoją szczególną sytuację – ochrona Twoich interesów, praw i wolności przeważa nad interesami, które realizujemy, przetwarzając Twoje dane osobowe.
 • do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu. Jeżeli Twój sprzeciw okaże się zasadny i nie będziemy mieli innej podstawy prawnej do przetwarzania Twoich danych osobowych, usuniemy Twoje dane, wobec wykorzystania których wniosłeś sprzeciw;
 • do przenoszenia danych – masz prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, np. CV, dane osobowe Ciebie dotyczące, które nam dostarczyłeś na podstawie Twojej zgody. Możesz też zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi;
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego. Możesz zgłaszać do nas skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych oraz realizacji przysługujących Ci uprawnień. Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego organu nadzorczego.

Pamiętaj, że w każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych. Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez nas zgodnie z prawem przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Ciebie żadnych negatywnych konsekwencji. Może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub funkcjonalności, które zgodnie z prawem możemy świadczyć jedynie za zgodą.

 

Jak możesz domagać się realizacji przez nas swoich praw:

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adresem e-mail biuro@aserto.pl. Pamiętaj, że przed realizacją Twoich uprawnień będziemy się musieli upewnić, że Ty to dokładnie taka osoba, która nam dostarczyła wszystkie dane, czyli odpowiednio Cię zidentyfikujemy.

Jeżeli, w wykonaniu wymienionych powyżej uprawnień, występujesz do nas z żądaniem, spełniamy to żądanie albo odmawiamy jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – nie będziemy mogli spełnić Twojego żądania w ciągu miesiąca, spełnimy je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując Cię uprzednio o zamierzonym przedłużeniu terminu.

Ze względów technicznych, potrzebujemy zawsze 5 dni na dokonanie aktualizacji wybranych przez Ciebie ustawień w naszych systemach. Dlatego może się zdarzyć, że otrzymasz od nas w trakcie aktualizacji systemów wiadomość e-mail, z której otrzymywania zrezygnowałeś.

 

Cookies:

Na naszej stronie internetowej używane są technologie, takie jak pliki cookies, local storage i inne zbliżone mające na celu zbieranie i przetwarzanie danych osobowych oraz danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraz analizowania ruchu na naszej stronie. W taki sam sposób technologię tę wykorzystują również nasi Partnerzy. Cookies to dane informatyczne zapisywane w plikach i przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (tj. Twój komputer, tablet, smartphone itp.). Przeglądarka wysyła te dane do serwera przy każdym wejściu na stronę z urządzenia, podczas gdy odwiedzasz różnorakie strony w Internecie.

Akceptacja plików cookies jest wyrażeniem zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych zebranych w związku z odwiedzeniem przez Ciebie naszej strony, w tym ich przetwarzania w plikach cookies itp. instalowanych na Twoich urządzeniach i odczytywanych z tych plików przez Aserto Sp. z o.o. oraz Partnerów. Możesz to uczynić, klikając w przycisk „Akceptuję". Wyrażenie zgody jest dobrowolne. W każdej chwili możesz zmienić swoje preferencje dotyczące udzielonej zgody, w tym nawet wycofać ją w zupełności, postępując zgodnie z naszą polityką prywatności. Powyższa zgoda dotyczy przetwarzania w celach marketingowych innych niż własne cele Aserto Sp. z o.o. i Partnerów. Informujemy równocześnie, że Aserto Sp. z o.o. i Partnerzy w ramach udostępnianych przez siebie usług internetowych przetwarzać będą Twoje dane we własnych celach marketingowych oraz rekrutacyjnych opisanych szczegółowo powyżej w oparciu o ich prawnie uzasadniony interes, jako administratora.

 

Polityka cookies:

Nasz Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 • utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

 

Bezpieczeństwo danych:

Zastosowaliśmy środki ostrożności mające na celu ochronę danych osobowych użytkowników przed losowym ich utraceniem, wykorzystaniem lub dostępem przez nieautoryzowane osoby, wprowadzeniem do nich zmian lub ich ujawnieniem. Dodatkowo ograniczamy dostęp do danych osobowych użytkowników wyłącznie do pracowników, agentów, wykonawców i innych osób trzecich, które mają faktyczną potrzebę do nich dostępu. Będą oni przetwarzać dane osobowe użytkowników wyłącznie zgodnie z naszymi wytycznymi i będą oni zobowiązani klauzulami poufności. Wdrożyliśmy również procedury mające na celu odpowiednią reakcję na podejrzenie wycieku danych i powiadomimy użytkowników oraz odpowiednich kontrolerów o przypadkach wycieku danych, kiedy wymagają tego od nas przepisy obowiązującego prawa.

Obsługa wyszukiwania obsłużona przez ElasticSuite