Jak dbać o bezpieczeństwo i higienę pracy?

Jak dbać o bezpieczeństwo i higienę pracy?

Choć znają go wszyscy pracownicy, szczególnie ci zatrudnieni w zakładach produkcyjnych, to często już małe dziecko potrafi rozszyfrować skrót BHP – bezpieczeństwo i higiena pracy. Pod tym pojęciem kryje się szereg przepisów, które należy stosować w każdym miejscu pracy, by jej wykonywanie nie skutkowało uszczerbkiem na zdrowiu lub w skrajnych przypadkach – zagrożeniem lub utratą życia. Na jakie przepisy BHP szczególnie warto zwrócić uwagę? Na to pytanie odpowiadamy poniżej.

Krótka historia BHP

Pojęcie wypadku przy pracy znane było już w czasach starożytnych, bo przecież ludzie pracowali od zawsze. Na świecie jednak terminologię BHP opracowano w 1906 roku. Historia bezpieczeństwa i higieny pracy w Polsce też nie jest krótka, bowiem sięga ona roku 1953. Na tę chwilę jest to więc już około 70 lat. To właśnie rewolucja przemysłowa, która miała miejsce na przełomie XIX i XX wieku, a także powstanie przemysłu ciężkiego – były przyczynami powstania terminu BHP. Zmiany zachodziły stopniowo i wraz z rozwojem wspomnianego wyżej sektora, dotarły one również do naszego kraju.

Jakie przepisy prawne określają bezpieczeństwo i higienę pracy?

Zanim przejdziemy do listy dokumentów, które to określają, warto w tym miejscu zaznaczyć, że nie ma jednego aktu prawnego, będącego pełnym zbiorem wszystkich zaleceń i obowiązków odnośnie BHP. Chcąc więc je dokładnie przeanalizować, należy sięgnąć do kilku różnych źródeł. Co prawda, przepisy te znajdują się w Konstytucji RP (aktualnie w naszym kraju obowiązuje Konstytucja z 1997 roku podpisana przez ówczesnego Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego), która jest najważniejszym dokumentem w Polsce i nadrzędnym aktem prawnym. Oprócz tego jednak postępowanie zgodne z BHP zostało opisane w dokumentach, dla których właściwym miejscem publikacji jest Dziennik Ustaw.

Są to następujące akty prawne:

• Kodeks Pracy;
• Ustawa o dozorze technicznym;
• Ustawa o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów;
• Ustawa o społecznej inspekcji pracy;
• Ustawa o Państwowej Inspekcji Pracy;
• Ustawa o systemie oceny zgodności;
• Ustawa o Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Jak dbać o bezpieczeństwo i higienę pracy?

Warto zwrócić uwagę na fakt, że szkolenie BHP jest obowiązkowe, zanim w ogóle można podjąć pracę, w dodatku ta reguła występuje na każdym stanowisku. Dodajmy, że podstawowym obowiązkiem każdego pracodawcy, ale też pracownika, jest kierowanie się zdrowym rozsądkiem przy podejmowaniu decyzji mogących mieć istotne konsekwencje. „Chronić” - to nie znaczy tylko stosować środki ochrony osobistej. Ochrona siebie i innych to stosowanie się do przepisów i zaleceń działu BHP. A Co z bardziej szczegółowymi przepisami? Oczywiście w zależności od stanowiska pracy istnieją zalecenia i obowiązki, których należy przestrzegać tj. stosowanie butów, odzieży czy rękawic ochronnych, kasku, uprzęży do prac wysokościowych i wielu innych akcesoriów. Istnieją jednak zakłady pracy, takie jak hale produkcyjne, zakłady przemysłu ciężkiego czy magazyny, gdzie zastosowanie samych wyżej wymienionych środków jest niewystarczające, by w pełni chronić pracowników.

BHP w automatyce przemysłowej

Ponieważ praca operatora maszyn jest specyficzna i wiąże się z wieloma niebezpieczeństwami tj. porażenie prądem, wzniecenie pożaru, a nawet wybuch, trzeba tu zachować szczególny rozsądek i ostrożność. Oprócz użycia standardowych rękawic, kasku czy butów ochronnych, należy zwrócić na to uwagę i już na etapie konstruowania maszyny zastosować odpowiednie zabezpieczenia. W ten sposób już na starcie, podczas projektowania konstrukcji maszyny, otwieramy drzwi do bezpieczeństwa na zakładzie przemysłowym, tym samym stosując przepisy BHP. Za przykład niech posłuży czujnik, sonda, czy sygnalizator, które informują o wystąpieniu niebezpiecznej sytuacji. Warto też wspomnieć o takich urządzeniach, jak bezpiecznik czy wyłącznik różnicowoprądowy, które to urządzenia jako elementy maszyn, chronią i zabezpieczają przed niepożądanymi skutkami płynącymi np. z awarii maszyny.

Gdzie kupić osprzęt zabezpieczający?

Coraz więcej konsumentów decyduje się na zakupy za pośrednictwem Internetu. Warto jednak zwrócić tu uwagę na ich specyfikę i zweryfikować sprzedawcę przed dokonaniem zakupu.
Na platformie zakupowej, pełnej inteligentnych rozwiązań dla przemysłu, Optiba.com znajdziesz wiele, przydatnych w pracy automatyka czy pracownika działu BHP, produktów. Pozwoli Ci to ochronić siebie i swoich pracowników, zachować przepisy dotyczące BHP (co jest Twoim ustawowym obowiązkiem), a także spać spokojnie wiedząc, że Twój zakład jest bezpieczny.
Ponieważ nasze produkty są atestowane, sprawdzone i odznaczają się wysoką jakością – a ponadto zakupy zrobisz w atrakcyjnej cenie – otrzymujesz od Optiba szereg korzyści płynących z ich zakupu. Już dziś zapewnij sobie i swoim pracownikom komfortowe i bezpieczne środowisko pracy, a Twój zakład stanie się jeszcze bardziej przyjazny, nowoczesny i rozwojowy.
Już dziś zapoznaj się z naszą ofertą, a następnie zapraszamy na zakupy!



Obsługa wyszukiwania obsłużona przez ElasticSuite